Isim Dhomir (Pengertian, Jenis, Ketentuan, dan Contoh) Begini Penjelasan Lengkapnya

by

Dhomir sendiri dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

Pertama منفصل Munfashil (terpisah)

Kedua متصل Muttashil (menyatu/bersambung)

Ketiga مستر Mustatir (melebur)

Dhomir dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu:

Dhomir dikelompokkan menjadi tiga macam:

1. Mutakallim ( مُتَكَلِّم ) atau penceramah  orang kesatu .

a) Mufrad/Tunggal: أَنَا guna  Mudzakkar maupun Muannats.
b) Mutsanna/Jamak: نَحْنُ guna  Mudzakkar maupun Muannats.

2. Mukhotob ( مُخَاطَب ) atau orang yang diajak bicara (orang kedua). Terdiri dari:

a) Mufrad: أَنْتَ (Anta) guna  Mudzakkar dan أَنْتِ (Anti) guna  Muannats.
b) Mutsanna: أَنْتُمَا guna  Mudzakkar maupun Muannats.
c) Jamak: أَنْتُمْ (antum) guna  Mudzakkar dan أَنْتُنَّ (antunna) guna  Muannats.

Baca Juga : 8 Rekomendasi Komik Mirip Nano Machine, Bisa Dijadikan Bacaan Asik Waktu Senggang

Baca Juga : Bacaan Niat Zakat Fitrah Untuk Keluarga dan Diri Sendiri, Tulisan Arab Latin dan Terjemahannya

Baca Juga : Bacaan Surat Al Maun Ayat 1-7 (Arab, Latin, dan Artinya), Ciri Orang Pendusta Agama

3. Ghoib ( غَائِب ), tidak berada di lokasi  stau orang ketiga. Terdiri dari:

a) Mufrad: هُوَ (huwa) guna  Mudzakkar dan هِيَ (hiya) guna  Muannats.
b) Mutsanna: هُمَا guna  Mudzakkar maupun Muannats.
c) Jamak: هُمْ (Hum) guna  Mudzakkar dan هُنَّ (Hunna) guna  Muannats.

Ketentuan Bacaan Isim Dhomir

Apabila dibaca Rofa’ maka kedudukannya sebagai mubtada’, khobar, fa’il atau naibul fa’il, isim kaana.
Apabila dibaca Nashob maka kedudukannya sebagai maf’ul bihi dan isim inna.
Apabila Dhomir dibaca jarr, maka kedudukannya sebagai mudhof ilayhi dan majrur, sebab  didahului huruf   jar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

×